Eğitim Müfredatı

Eğitim programı iki kademeden oluşan iki yıllık bir süreci kapsar. İkinci kademeyi başarılı bir şekilde bitirenler ihtisas gruplarına dâhil olmaya hak kazanır.

Her bir kademe iki dönemden, her dönem de on haftadan oluşur. Haftalık program Cumartesi günleri iki blok dersin yanı sıra kitap tahlillerini ihtiva etmektedir. Dersler, şehir merkezindeki dernek binamızda yapılır. Müfredat aşağıdaki gibidir.

  1. KADEME

Güz Dönemi:

İslam Düşüncesine Giriş

Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi

Bahar Dönemi:

Batı Düşüncesine Giriş

Türkiye’de Modernleşme

  1. KADEME

Güz Dönemi:

Çağdaş İslam Düşüncesi

Sosyal Bilimler Metodolojisi

Bahar Dönemi:

İslam Medeniyeti Tarihi

İslami İlimler Metodolojisi

III. İHTİSAS GRUPLARI

İhtisas alanlarına göre ileri okuma, seminer ve atölye çalışmaları yapılır.