egitim

Bilhikem Eğitim Programı

Karşılaştığımız birçok mesele karşısında istikametli bir duruş sergilemek ve salim bir bakış açısına sahip olabilmek, meselelere Müslümanca çözüm üretebilmek varoluş gayemizin bir gereğidir. Bu gayelere ulaşmak adına çıktığımız bu yolda Bilhikem olarak Eğitim Programımızın üçüncü yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. İlim yolculuğunda insanı, toplumu ve geleceği farklı bir nazarla yeniden yorumlama hedefiyle harekete ediyoruz.

Bilhikem Eğitim Programı üç yılı kapsayan bir süreci ifade eder. Program, katılımcılara ilmî çalışmalar yaparken ihtiyaç duyacakları temel donanımları kazandırmayı da hedeflemektedir. Eğitim programında ilk seneden itibaren alanında uzman hocaların verdiği seminerler ve atölyelerin yanı sıra, haftalık okumalar, grup çalışmaları, çeşitli eğitim destekleri, geziler ve kamplar da yer almaktadır. Ayrıca Program, öğrencilere lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları metodoloji, araştırma, yazım ve sunum teknikleri gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalı seminerleri de kapsamaktadır. Bilhikem Eğitim Programını özel kılan taraf, çalışmalardaki verimliliği artırıcı bir unsur olarak birlikte yapılan çalışmalardır. Programın diğer önemli bir hedefi de katılımcılara okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirme becerisi kazandırmaktır.

Her bir kademe iki dönemden, her dönem de on haftadan oluşur. Haftalık program Cumartesi günleri iki blok dersin yanı sıra kitap tahlillerini ihtiva etmektedir. Eğitim Programı kapsamında I. ve II. kademe katılımcıları en az sekiz farklı seminer dersine katılırken, III. kademe katılımcıları ise temel donanım eğitimleri ve yıllık bir atölye çalışmasına katılırlar. Katılımcılar program çerçevesinde pek çok temel eseri okumuş olmaktadır.

Eğitim Programı Dersleri aşağıdaki gibidir:

  1. KADEME DERSLERİ

Güz Dönemi:

  1. İslam Düşüncesine Giriş / Hakan HEMŞİNLİ
  2. Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi / Ramazan TURGUT

Bahar Dönemi:

  1. Batı Düşüncesine Giriş / Muhammed Nasih ECE
  2. Türkiye’de Modernleşme / Suvat PARİN

 

  1. KADEME DERSLERİ

Güz Dönemi:

  1. Sosyal Bilimler Metodolojisi / Tahir KARAÇ
  2. Çağdaş İslam Düşüncesi / Yunus KAPLAN

Bahar Dönemi:

  1. İslamî İlimler Metodolojisi / Mehmet Selim AYDAY
  2. İslam Medeniyeti / Selahattin POLATOĞLU

 

III. İHTİSAS GRUPLARI

İhtisas alanlarına göre ileri okuma, seminer ve atölye çalışmaları yapılır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören bütün öğrenciler (hazırlık ve son sınıf haricinde) başvuruda bulunabilir. Eğitim programı ücretsiz olup, öğrenci alımı her yıl 30 kişiyle sınırlı tutulmaktadır. Dersler, şehir merkezindeki dernek binamızda yapılır.

2018-2019 Bilhikem Eğitim Programı başvurusu için tıklayınız.