Hakkımızda

Bilimin ve hikmetin zorlu yolculuğuna çıkmış bir grup akademisyenin kurmuş olduğu Bilim ve Hikmet Araştırmaları Merkezi (Bilhikem) İslam medeniyetinin birikimini kadim medeniyetlerin birikimleriyle harmanlayarak insanlığı hakikat ve hikmetle yeniden buluşturmayı gaye edinmiş bir dernektir.

Bilhikem’de yürütülecek olan ilmî çalışmalar, İslam dünyasında her geçen gün nitelik ve nicelik bakımından artan zihinsel çabaların Van’da da hayat bulması anlamına gelmektedir. Derneğimizde hayata geçireceğimiz eğitim programları ve ihtisas grupları, İslam medeniyetinin ihyasında rol alacak şahsiyetlerin yetişmesine yöneliktir. İlk etapta lisans öğrencileri disiplinler arası çalışma ve ihtisaslaşma yönünde yoğun bir eğitim programına tabi tutulacaktır. Bu yönüyle Bilhikem, beşerî bilimlerde kendisini yetiştirmek ve lisans eğitimi sonrasında kendi alanında ilmî çalışmalara devam etmek isteyen herkese kapılarını açmaktadır. Bilhikem, Van’da ilgili ve istekli öğrencilerin ellerinden tutarak, akademi başta olmak üzere, ilmî çevrelerde niteliğin niceliğe hâkim olduğu bir gelecek düşlemektedir.

Temelde öğrencilerimizin önyargılardan uzak durmalarına, ilmî bakış açısı kazanmalarına ve ilmî eserler vermek suretiyle çabalarının semeresini almalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerin bilimsel çalışmalarına rehberlik etmenin yanında yabancı dil öğrenmeleri için imkân ve ortam hazırlamak ayrıca hedeflerimiz arasındadır.  Bilhikem bünyesinde konferans, seminer, panel, çalıştay, sempozyum, eğitim kampları; bülten, ilmî dergi gibi yayın faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Bilhikem Yeni Yönetim Kurulu (2021 itibariyle)

Mehmet Emin Akaslan (Başkan)

Yunus Kaplan

Hakan Hemşinli

Mazhar Dede

İsa Yalçın

Ali Haydar Öksüz

Ramazan Turgut