Eğitim

 

Bilhikem Eğitim Programı

Karşılaştığımız birçok mesele karşısında istikametli bir duruş sergilemek ve salim bir bakış açısına sahip olabilmek, meselelere Müslümanca çözüm üretebilmek varoluş gayemizin bir gereğidir. Bu gayelere ulaşmak adına çıktığımız bu yolda Bilhikem olarak Eğitim Programımızın 8. yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. İlim yolculuğunda insanı, toplumu ve geleceği farklı bir nazarla yeniden yorumlama hedefiyle hareket ediyoruz.

Bilhikem Eğitim Programı iki yılı kapsayan bir süreci ifade eder. Program, katılımcılara ilmî çalışmalar yaparken ihtiyaç duyacakları temel donanımları kazandırmayı da hedeflemektedir. Eğitim programında ilk seneden itibaren alanında uzman hocaların verdiği seminerler ve atölyelerin yanı sıra, İngilizce-Arapça dil çalışmaları, haftalık okumalar, grup çalışmaları, çeşitli eğitim destekleri, geziler ve kamplar da yer almaktadır. Ayrıca Program, öğrencilere lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları metodoloji, araştırma, yazım ve sunum teknikleri gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalı seminerleri de kapsamaktadır. Bilhikem Eğitim Programını özel kılan taraf, çalışmalardaki verimliliği artırıcı bir unsur olarak birlikte yapılan çalışmalardır. Programın diğer önemli bir hedefi de katılımcılara okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirme becerisi kazandırmaktır.

Her bir kademe iki dönemden, her dönem de on haftadan oluşur. Haftalık program Cumartesi günleri iki blok dersin yanı sıra kitap tahlillerini ihtiva etmektedir. Katılımcılar program çerçevesinde pek çok temel eseri okumuş olmaktadır.

Derslerin ve kitap tahlillerinin süre ve saatleri dönemin koşullarına göre gerektiğinde değişebilmektedir.

2023-2024 Dönemi Eğitim Programı Dersleri aşağıdaki gibidir:

I. KADEME DERSLERİ

Güz Dönemi:

  1. İslam Düşüncesine Giriş
  2. Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi

Bahar Dönemi:

  1. Batı Düşüncesine Giriş
  2. İslam Medeniyeti

II. KADEME DERSLERİ

Güz Dönemi:

  1. Sosyal Bilimler Metodolojisi
  2. Çağdaş İslam Düşüncesi

Bahar Dönemi:

  1. İslami İlimler Metodolojisi
  2. Türkiye’de Modernleşme

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören bütün öğrenciler (hazırlık ve son sınıf haricinde) başvuruda bulunabilir. Eğitim programı ücretsiz olup, kontenjan sınırlıdır. Dersler, cumartesi günleri şehir merkezindeki dernek binamızda yapılır.

 

2023-2024 Bilhikem Eğitim Programı başvurusu için tıklayınız