Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 19-20 Ekim 2023

Özet Son Teslim Tarihi: 1 Temmuz 2023

Kabul Edilen Özetlerin İlanı : 15 Temmuz 2023

Tam Metin Son Teslim Tarihi: 1 Ekim 2023