Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 5-6 Mayıs 2023

Özet Son Teslim Tarihi: 10 Şubat 2023

Kabul Edilen Özetlerin İlanı : 13 Şubat 2023

Tam Metin Son Teslim Tarihi: 14 Nisan 2023