ORGANIZING COMMITTEE

HEAD OF ORGANIZATION                                   

Doç. Dr. Hakan HEMŞİNLİ

ORGANIZING COMMITTEE

Doç. Dr. Yunus KAPLAN

Doç. Dr. Ercüment TOPUZ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar ÖKSÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖKSÜZ

Öğr. Gör. M. Emin AKASLAN

Arş. Gör. Dr. Selahattin POLATOĞLU

Mahire DENİZ

Şenol DÜNDAR

Hasan BÜLTE

Semih TEKİN