Bilhikem 2016 Eğitim Programı İlanı

Bilimin ve hikmetin zorlu yolculuğuna çıkmış bir grup akademisyenin kurmuş olduğu Bilim ve Hikmet Araştırmaları Merkezi İslam medeniyetinin birikimini kadim medeniyetlerin birikimleriyle harmanlayarak insanlığı hakikat ve hikmetle yeniden buluşturmayı gaye edinmiş bir dernektir.
Bilhikem başta Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere bütün üniversite öğrencilerinin akademik yeterliliklerinin, bilim ve hikmete olan ilgilerinin artmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca fikir hürriyetine azami derecede önem verildiği, hoşgörünün ve müzakerenin önemsendiği bir tartışma ortamının inşası hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak üzere alanında uzman akademisyen, öğretim üyesi ve çeşitli entelektüel birikime sahip çevrelerden ders ve seminer seviyesinde çeşitli destekler alınmaktadır. Bilginin ve hikmetin yeniden üretilmesi adına yola koyulan derneğimiz bu çerçevede seminer, araştırma, sempozyum, panel ve yayın etkinlikler yapmakta ve faaliyetlerini bilge insanın yeniden kazanılması adına yürütmektedir.
Derneğimizde farklı uzmanlık alanlarına sahip ilim adamlarının katkılarıyla haftalık ve aylık periyotlarla çeşitli programlar düzenlemekte, öğrenciler çeşitli ilmi konuları müzakere etme imkânı bulmaktadır. Bunun yanında lisans ve lisansüstü seviyelerdeki öğrenciler, kendi akademilerinden elde etmiş oldukları bilgileri yeniden gözden geçirme, eleştirme ve yeni bir seviyeye ulaştırma fırsatı yakalamaktadır.

Dernek Kurucuları: Hakan HEMŞİNLİ, Yunus KAPLAN, Ali EŞLİK, Mehmet Emin AKASLAN, Muhammet Nasih ECE, Selahattin POLATOĞLU, Ramazan TURGUT

EĞİTİM MÜFREDATI
Eğitim programı birinci, ikinci kademe ve ihtisas olmak üzere toplam 3 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. İkinci kademeyi başarılı bir şekilde bitirenler ihtisas gruplarına katılmaya hak kazanır.
Her bir kademe 2 dönemden, her dönem de 10 haftadan oluşur. Haftalık program Cumartesi günleri 2 blok dersin yanı sıra kitap tahlillerini ihtiva etmektedir. Dersler, şehir merkezindeki dernek binamızda yapılır. Müfredat aşağıdaki gibidir.

I. KADEME
Güz Dönemi:
İslam Düşüncesine Giriş
Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi
Bahar Dönemi:
Batı Düşüncesine Giriş
Türkiye’de Modernleşme

II. KADEME
Güz Dönemi:
Çağdaş İslam Düşüncesi
Sosyal Bilimler Metodolojisi
Bahar Dönemi:
İslam Medeniyeti Tarihi
İslami İlimler Metodolojisi

III. İHTİSAS GRUPLARI
İhtisas alanlarına göre ileri okuma, seminer ve atölye çalışmaları yapılacaktır.

BAŞVURULAR:
Yüzüncü Yıl Üniversitesinde okuyan tüm öğrenciler başvurabilir. İlahiyat Fakültesi 1. ve 2. sınıf öğrencileri, diğer fakültelerden ise 2. ve 3. sınıf öğrencileri birinci kademeye başvurabilir.
(2016 yılına mahsus olmak üzere ilahiyat 3 ve 4. sınıflar da başvurabilir).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuru formu ön incelemeye tabi tutulduktan sonra yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. Sınavların Ekim ayının başlarında yapılması planlanmaktadır. Sınav tarihi netleştirildiği zaman ayrıca duyurulacaktır.

SINAV VE MÜLAKAT İÇİN HAZIRLIK
Bu sınavlarla öğrencilerin kararlılık ve azimlerinin yanında akademik becerilerini ve mevcut birikimlerini tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda hazırlık amacıyla aşağıdaki kitapların okunması tavsiye edilir.

1- Kur’an Tarihi: M. Mustafa el- A’zami, İz Yayıncılık
2- Sahabenin Sünnet Anlayışı, Bünyamin Erul, TDV Yayınları
3- İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah
4- Kelama Giriş, Ulvi Murat Kılavuz, İsam Yayınları
5- İslam Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi, Ahmed Hassan, İz Yayıncılık
6- Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan, Adres Yayınları
7- Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman, Ayrıntı Yayınları
8- İslam Felsefesine Giriş, Mehmet Bayraktar, TDV Yayınları
9- Din Felsefesi, Mehmet S. Aydın, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları
10- Bu Ülke, Cemil Meriç, İletişim Yayınları

Not: Eğitim programımız tamamen ücretsizdir.

Başvuru Formu: https://goo.gl/forms/aDHvl3ggKpMmxnDH2

Bizi takip edin:
Facebook: https://www.facebook.com/bilhikem/
Twitter: https://twitter.com/bilhikem
İnstagram: https://www.instagram.com/bilhikem/