Bilhikem 4. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’na Çağrı

Geçmiş yıllarda yapılan sempozyumlara şuradan ulaşabilirsiniz.

BİLHİKEM 4. SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

16-17 NİSAN 2021/VAN

Değerli Genç Bilim İnsanları,
Sizleri, 16-17 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi mecralarda düzenlenecek olan 4. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumuna davet ediyoruz.

Eğitim kurumlarında sunulan ilimleri öğrendikten sonra sorgulamak, içselleştirmek ve kendi anlam dünyamızla harmanlayıp yeniden formüle edebilmek talep edilen öncelikli hedefler arasındadır. Üniversiteler sadece belirli derslerin öğretildiği yerler değil, yelpazesi çok geniş akademik faaliyetlerin icra edildiği mekânlardır. Öğrencilerin entelektüel gelişimlerine katkı sağlayabilecek faaliyetlerin başında da öğrencilerin kendi ürünlerini sunabilecekleri ve kendilerini sınayabilecekleri panel, konferans ve sempozyum gibi etkinlikler gelmektedir.

Bu gayeye matuf olarak Bilim ve Hikmet Araştırmaları Derneği’nin “Genç Akademisyenler Yetişiyor“* projesi kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci topluluklarıyla (Bilge Gençlik Topluluğu, Düşünce ve Medeniyet Topluluğu) ortaklaşa düzenlediği Bilhikem 4. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu icra edilecektir.

*”Genç Akademisyenler Yetişiyor Projesi, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020- 1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmektedir”.

 

 

KONU BAŞLIKLARI*

Antropoloji
Arkeoloji
Coğrafya
Dilbilim
Edebiyat
Eğitim Bilimleri
Felsefe
Güzel sanatlar
Hukuk
İktisat
İlahiyat
İletişim
Mimarlık
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Uluslararası İlişkiler

 

*Sosyal Bilimlerin bütün dalları sempozyum kapsamındadır. Sosyal Bilimlerin herhangi bir alanına ait bir çalışmayla sempozyuma başvuru yapılabilir.

 

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 16-17 Nisan 2021

Özet Son Teslim Tarihi  : 24 Ocak 2021

Kabul Edilen Özetlerin İlanı   : 31 Ocak 2021

Tam Metin Son Teslim Tarihi: 10 Nisan 2021

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sempozyuma, Türkiye’deki tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir. Sempozyuma başvuru ve katılım tamamen ücretsizdir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bildiri hazırlarken dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.

Bildiri özeti başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.

 

 

DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Ü. Hakan HEMŞİNLİ (Başkan)
Dr. Öğr. Ü. Ercüment TOPUZ
Dr. Öğr. Ü. Ferhat KARDAŞ
Dr. Öğr. Ü. Ramazan TURGUT
Dr. Öğr. Ü. Yunus KAPLAN
Öğr. Gör. Mehmet Emin AKASLAN
Arş. Gör. Dr. Mazhar DEDE

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ
Prof. Dr. Erdal BAYKAN
Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK
Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR
Prof. Dr. Orhan DENİZ
Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Suvat PARİN
Prof. Dr. Şevket ALP
Prof. Dr. Zihni MEREY
Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ
Doç. Dr. Aysun Yaralı AKKAYA
Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ
Doç. Dr. Haluk YERGİN
Doç. Dr. Mehmet KESKİN
Doç. Dr. Ahmet YAYLA
Doç. Dr. Bayram KANARYA
Doç. Dr. Ferzende İDİZ
Doç. Dr. Fuat TANHAN
Doç. Dr. Hüsnü AYDENİZ
Doç. Dr. Mahmut DÜNDAR
Doç. Dr. Lütfi SUNAR
Dr. Necdet Subaşı
Dr. Öğr. Ü. Abdullah OĞRAK
Dr. Öğr. Ü. Mehmet Selim AYDAY
Dr. Öğr. Ü. Mehmet TOP
Dr. Öğr. Ü. Mesut DÜZCE
Dr. Öğr. Ü. Metin YILDIZ
Dr. Öğr. Ü. Muhammet Nasih ECE
Dr. Öğr. Ü. Mustafa ÖKSÜZ
Dr. Öğr. Ü. Mustafa Harun KIYLIK

SEKRETARYA

Arş. Gör. Abdülkerim ÇELENK
Arş. Gör. Ali Haydar ÖKSÜZ
Arş. Gör. İsa YALÇIN
Arş. Gör. Mustafa ACAR