İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Gerçekleştirildi