Misafir Var: Prof. Dr. İsmail Kara

Marmara  Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli Prof. Dr. İsmail KARA hocamız, 14 Aralık 2019 tarihinde dernek merkezimizi ziyaret ederek kademe öğrencileriyle hasbihal etti.
Davetimize icabet ettikleri için hocamıza çok teşekkür ederiz.