Sempozyuma Davet – Nisan 2020

 

Bilhikem 3. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu

09-10 NİSAN 2020/VAN

Değerli Genç Bilim İnsanları,
Sizleri, doğal, tarihsel ve kültürel güzelliklere sahip Van şehrimizin köklü bir geçmişe dayanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 09-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumuna davet ediyoruz.

Eğitim kurumlarında sunulan ilimleri öğrendikten sonra sorgulamak, içselleştirmek ve kendi anlam dünyamızla harmanlayıp yeniden formüle edebilmek talep edilen öncelikli hedefler arasındadır. Üniversiteler sadece belirli derslerin öğretildiği yerler değil, yelpazesi çok geniş akademik faaliyetlerin icra edildiği mekânlardır. Öğrencilerin entelektüel gelişimlerine katkı sağlayabilecek faaliyetlerin başında da öğrencilerin kendi ürünlerini sunabilecekleri ve kendilerini sınayabilecekleri panel, konferans ve sempozyum gibi etkinlikler gelmektedir.

Bu gayeye matuf olarak Bilim ve Hikmet Araştırmaları Derneği’nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci topluluklarıyla (Bilge Gençlik Topluluğu, Düşünce ve Medeniyet Topluluğu) ortaklaşa düzenlediği Bilhikem III. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu icra edilecektir.

 

KONU BAŞLIKLARI*

Antropoloji
Arkeoloji
Coğrafya
Dilbilim
Edebiyat
Eğitim Bilimleri
Felsefe
Güzel sanatlar
İktisat
İlahiyat
İletişim
Mimarlık
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Uluslararası İlişkiler

 

*Sosyal Bilimlerin bütün dalları sempozyum kapsamındadır. Sosyal Bilimlerin herhangi bir alanına ait bir çalışmayla sempozyuma başvuru yapılabilir.

 

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 09-10 Nisan 2020

Özet Son Teslim Tarihi  : 29.12.2019

Kabul Edilen Özetlerin İlanı   : 06.01.2020

Tam Metin Son Teslim Tarihi: 20 Mart 2020

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sempozyuma, Türkiye’deki tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bildiri hazırlarken dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.

Bildiri özeti başvuru formunu doldurduktan sonra en geç 29.12.2019 tarihine kadar bilhikem@gmail.com adresine gönderiniz.

 

Geçmiş yıllarda yapılan sempozyumlara şuradan ulaşabilirsiniz.

 

DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Ü. Hakan HEMŞİNLİ
Dr. Öğr. Ü. Ramazan TURGUT
Dr. Öğr. Ü. Yunus KAPLAN
Öğr. Gör. Mehmet Emin AKASLAN

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ
Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK
Prof. Dr. Mehmet Salih ARI
Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR
Prof. Dr. Orhan DENİZ
Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Şevket ALP
Prof. Dr. Zihni MEREY
Doç.Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ
Doç. Dr. Haluk YERGİN
Doç. Dr. Mehmet KESKİN
Doç. Dr. Suvat PARİN
Doç. Dr. Ahmet YAYLA
Doç. Dr. Fuat TANHAN
Doç.Dr. Mahmut DÜNDAR
Dr. Öğr. Ü. Abdullah OĞRAK
Dr. Öğr. Ü. Ercüment TOPUZ
Dr. Öğr. Ü. Ferhat KARDAŞ
Dr. Öğr. Ü. Mehmet Selim AYDAY
Dr. Öğr. Ü. Mehmet TOP
Dr. Öğr. Ü. Metin YILDIZ
Dr. Öğr. Ü. Muhammet Nasih ECE
Dr. Öğr. Ü. Mustafa ÖKSÜZ
Dr. Öğr. Ü. Mustafa Harun KIYLIK
Dr. Öğr. Ü. Zehra YILMAZ

SEKRETARYA

Arş. Gör. Ali İNAN
Arş. Gör. Ali Haydar ÖKSÜZ
Arş. Gör. Esma KAYA
Arş. Gör. Faruk SÖNMEZ
Arş. Gör. Hilal TÜFENK
Arş. Gör. İsa YALÇIN
Arş. Gör. Mazhar DEDE
Arş. Gör. Nurullah YILMAZ
Arş. Gör. Rıdvan KALAÇ
Arş. Gör. Tubanur HEMŞİNLİ