Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu – 18 Nisan 2018