Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu – Nisan 2019

Sempozyuma Davet

Değerli Genç Bilim İnsanları,
Sizleri, doğal, tarihsel ve kültürel güzelliklere sahip Van şehrimizin köklü bir geçmişe dayanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 18- 19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumuna davet ediyoruz.

Eğitim kurumlarında sunulan ilimleri öğrendikten sonra sorgulamak, içselleştirmek ve kendi anlam dünyamızla harmanlayıp yeniden formüle edebilmek talep edilen öncelikli hedefler arasındadır. Üniversiteler sadece belirli derslerin öğretildiği yerler değil, yelpazesi çok geniş akademik faaliyetlerin icra edildiği mekânlardır. Öğrencilerin entelektüel gelişimlerine katkı sağlayabilecek faaliyetlerin başında da öğrencilerin kendi ürünlerini sunabilecekleri ve kendilerini sınayabilecekleri panel, konferans ve sempozyum gibi etkinlikler gelmektedir.

Bu gayeye matuf olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Bilim ve Hikmet Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu, Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında icra edilecektir.

Siz değerli bilim insanlarının katılımından memnuniyet duyarız.

Konu Başlıkları

Antropoloji
Arkeoloji
Coğrafya
Dilbilim
Edebiyat
Eğitim Bilimleri
Felsefe
Güzel sanatlar
İktisat
İlahiyat
İletişim
Mimarlık
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Uluslararası İlişkiler

Sosyal Bilimlerin bütün dalları sempozyum kapsamındadır. Sosyal Bilimlerin herhangi bir alanına ait bir çalışmayla sempozyuma başvuru yapılabilir.

Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi          : 01.02.2019

Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı      : 08.02.2019

Tam Metin Son Teslim Tarihi       : 01.04.2019

Sempozyum Tarihi                       : 18-19 Nisan 2019

Yazım Kuralları

Özetler tez yazım kurallarına uygun olarak 200- 350 kelimeden oluşmak kaydıyla, bir sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
Özet yazılırken konu başlığı kısa, öz ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.
Özet konunun genel hatlarını anlatacak tarzda olmalıdır. Konunun amacı yöntemi ve sınırları belirtilmelidir. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetin altında en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmeli ve genelden özele doğru sıralanmalıdır. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Anahtar kelimeler yayının elektronik ortamda taranmasına, dizinlemesine yardımcı olur ve bulunmasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple ilgili makaleyi doğru olarak yansıtan kavramlar seçilmelidir.

Örnek bir özet için tıklayınız.
Bildiri hazırlarken dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.

Başvuru ve Katılım

Türkiye’de Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora eğitimi gören herkes başvurabilir.

Sempozyuma başvurmak için bildiri özetlerinizi 01.02.2019 tarihine kadar ogrencisempozyumu2019@yyu.edu.tr   mail adresine gönderiniz.* Sempozyum hakkında merak ettiklerinizi mail adresimiz yoluyla bize sorabilirsiniz.

* Van dışından katılacaklar ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılayacaklardır.