Sosyolojik Gündem Olarak Pandemi ve Sonrası // Emin Yaşar Demirci