Uluslararası 6. Bilhikem Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu Düzenlendi!

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİR BAŞKANLIĞI
BİLGE GENÇLİK TOPLULUĞU
& BİLHİKEM
6. SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
YÜZ YÜZE ONLİNE OLARAK YAPILDI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Bilge Gençlik Topluluğu ile BİLHİKEM (Bilim ve Hikmet Araştırmaları Merkezi) iş birliğiyle düzenlenen 6.Bilhikem Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu “Medeniyet ve Şehir” ana temasıyla 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bilge Gençlik Topluluğu ile Bilhikem’in yılda bir kez ortaklaşa düzenlediği etkinlik bu yıl yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Program Bilge Gençlik Topluluğu Danışmanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hakan HEMŞİNLİ’nin açılış konuşmalarıyla başladı. HEMŞİNLİ, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, Filistin’de şehirlerin yakılıp yıkılarak medeniyetin tahrip edilmesine, kültürel hafızanın kaybolmasına dikkat çekti. Ayrıca, İslam medeniyetinde başta Mekke ve Kudüs olmak üzere, birçok şehrin kültür ve medeniyet açısından önemine vurgu yaptı. Bir şehri imar edenin de tarumar edenin de insanoğlunun bizzat kendisi olduğunu söyleyen Hemşinli, eğer medeniyet anlayışımız, “tek dişi kalmış canavar”a dönüşmemişse, şehirlerin ruhunu inşa ve ihya edip huzurunu sağlamanın, şehri estetik bütünlüğe kavuşturmanın insanoğlunun varoluşsal sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Bir şehrin imarının o şehrin mimarisi ile başlasa bile; ilmin, irfanın hikmetin mimariye yansımadığı bir şehirde medeniyet bilincinin oluşmasının mümkün olmadığını, hakikate hürmet ve sadakat borcu olan insanın “kültürel hafızasını” korumasının ancak mekânların tanzimiyle mümkün olacağına dikkatleri çekti. Bir hikmet terbiyesi, bir felsefi terbiye veya ahlaki ve sanatsal terbiyeden mahrum olan insanların mekânları ne tanzim edecek yetkinliklerinin ne de haklarının olabileceğine vurgu yaparak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, 13 yıldır ilmi faaliyetlerini büyük bir özveriyle sürdüren Bilge Gençlik Topluluğu’na, Sempozyum Düzenleme Kurulu’na ve Sekrateryası’na, Bilhikem Yönetim Kurulu’na ayrıca Dr. Sait Ebinç’e katkılarından dolayı teşekkür etti.
Açılış konuşmaları Bilhikem Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yunus KAPLAN’ın söz almasıyla devam etti. Kaplan da Filistin’de yaşanan saldırıları kınayarak, Bilhikem olarak bugüne kadar bilimsel ve kültürel birçok farklı etkinlik gerçekleştirdiklerini, Bilge Gençlik Topluluğu ile yaptıkları işbirliğinin öneminin büyük olduğunu ifade etti. Ayrıca hem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne hem de sempozyumda emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür etti.
Daha sonra “Şehir, Mekan ve Kültürel Hafıza” adlı başlığı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sait EBİNÇ bir açılış dersi niteliğindeki konferansıyla sempozyumun “Medeniyet ve Şehir” teması çerçevesinde ve diğer oturumlara hazırlayıcı bir sunum gerçekleştirdi. Ebinç, özellikle şehirlerin nasıl oluşturulduğunu, kültürel hafızanın mahiyetini Van üzerinden örneklendirerek diğer şehirlerin ruhunu şekillendiren unsurlara dikkat çekti.
Bilhikem TV üzerinden canlı olarak yayımlanan sempozyumda, “Şehir ve Medeniyet” temasıyla uyumlu 25 bildiri sunuldu. 5 farklı oturumda ilahiyat, felsefe, sosyoloji, edebiyat, tarih, psikoloji gibi birçok alandan bildiri sunuldu.
Sempozyum programının kapanış programında Düzenleme Kurulu adına Doç. Dr. Hakan Hemşinli, ciddiye alınmış ve birbirinden değerli 25 bildiri dinlediğini bu bildirilerin kendisini “beslediğini” söyleyerek, bildiri sahiplerine teşekkür etti. Ayrıca Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Ercüment Topuz da çok verimli bir ortam olduğunu bu nedenle Bilhikem ve Bilge Gençlik Topluluğu’na teşekkür etti. Öğrencilerin hem çalışarak görevlerini yerine getirmelerinin hem de bir “teklif” sunmalarının çok kıymetli olduğunu ifade ederek herkese bu “cesurca” tavırlarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Sempozyum kayıtlarına ulaşmak için: