Uluslararası 7. Bilhikem Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’na Çağrı!

ULUSLARASI 7. BİLHİKEM SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Uluslararası 7. Bilhikem Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’na başvuru için buraya tıklayınız.

30-31 Mayıs 2024

Tema: Çağdaş İslam Düşüncesi: Şahıslar, Meseleler ve Teklifler

 

Çağdaş İslâm Düşüncesi, modern dünyanın evrensel sorunlarına İslâm dininin temel referanslarından hareketle bakma ve İslâmi pratikleri modern dünyanın şartlarına uygun bir biçimde yorumlama çabasını ifade eder. Geleneksel İslâm anlayışının; modern düşünceler, yeni bilim anlayışları, siyasi modeller ve haklar çerçevesinde yeniden yorumlanması sürecinde Müslüman düşünürler, dinin temel ilke ve değerlerini muhafaza etme gayesi güderken, toplumsal, siyasal ve kültürel bağlamda yeni sorunlara ve değişen şartlara nasıl uyum sağlanabileceği konusunda yeni teklifler sunma çabası içerisinde olmuşlardır. Bu düşünürler, mevcut krizleri dikkate alarak daha yaşanabilir bir dünya inşa etmenin imkânını aramışlardır.

Bizler çağdaş müslüman düşünürlerin insanlığın karşı karşıya bulunduğu küresel meselelerde özgün ve birbirinden farklı perspektiflerinin ve çözüm önerilerinin geleceğimiz açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Bu öneme binaen yedincisini düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale gelen Bilhikem Öğrenci Sempozyumu’nun ana temasını “Çağdaş İslam Düşüncesi: Şahıslar, Meseleler ve Teklifler” şeklinde belirledik.

Genç araştırmacıları bir araya getirerek ilmî çabalarını sunmaya imkân sağlayan Bilhikem Öğrenci Sempozyumları’nın altıncısını geride bıraktık. Bu bilgi ve düşünce şölenlerinde gerçekleşen sunumları kitaplaştırarak kalıcı hale getirdik. Sosyal bilimler ağırlıklı sempozyumlarımız geçen yıldan itibaren tematik bir forma bürünerek ve uluslararası boyut kazanarak yoluna devam etmektedir. Bu yıl Hollanda’da faaliyetlerini sürdüren Oranje Instituut’ün de katkılarıyla etkinliğimizi daha geniş katılımlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Sempozyumda Çağdaş İslâm Düşüncesinin gelecekte nasıl şekillenebileceğine dair vizyonların ve öngörülerin paylaşılmasını umuyoruz. Bu çerçevede ele alınabilecek birçok düşünürün görüşlerini ve tekliflerini sunmak üzere siz değerli genç bilim insanlarını sempozyumumuzda görmekten büyük bir onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

KONULAR

  • Son iki yüzyılda İslam Düşüncesine katkı sunmuş tüm düşünürlerin dini, siyasi, hukuki ve kültürel meselelere dair görüşleri, tartışmaları, incelemeleri ve teklifleri…
  • Dini Meseleler ve Teklifler
  • Hukuki ve Siyasi Sorunlar, Perspektifler ve Çözüm Önerileri
  • İktisadi Sorunlar, Perspektifler ve Çözüm Önerileri
  • Kültürel Meseleler, Perspektifler ve Çözüm Önerileri

ÖZET YAZIM KURALLARI

Özet en az 150 en fazla 350 kelime olmalı.

Özette en az 5 anahtar kelime bulunmalı.

Özet, Times New Roman 12 Punto, tek satır aralığında ve tek bir paragrafta yazılmalı.

Özette bildiri başlığı mutlaka bulunmalı.

Özette bildirinin önemi, amacı, problematik yönü, yöntemi sınırlar ve olası bulgular yer almalıdır.

 

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Times New Roman 12 Punto ile yazılmalı.

1,5 satır aralığı ile yazılmalı.

Ana başlıklar büyük harf ve koyu olarak yazılmalı.

Atıf ve kaynakça İsnad Atıf Sistemi 2. Edisyon stilinde olmalı.

Tam metinde Özet, Giriş, Sonuç ve Kaynakça bölümleri mutlaka bulunmalı.

Tam metinde İngilizce özet yer almalı.

Tam metinler 3500-5000 kelime arasında olmalı.

 

Önemli Tarihler

Özet Son Teslim Tarihi: 22 Mart 2024

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 25 Mart 2024

Tam Metin Son Teslim Tarihi: 20 Mayıs 2024

Sempozyum Tarihi: 30-31 Mayıs 2024

Not: Sempozyuma Van’dan katılanlar için program yüz yüze olacaktır. Van dışından katılacak olanlar isteğe bağlı olarak sunumlarını online olarak yapabilecektir.

 

Not: Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.

Uluslararası 7. Bilhikem Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’na başvuru için buraya tıklayınız.