2018-2019 İhtisas Programı Başvuruları Başladı

İhtisas Programı, çeşitli sahalarda bilgi üretimine canlılık ve özgünlük katmayı amaçlayan BİLHİKEM’in, lisans ve lisansüstü düzeyindeki katılımcılara uyguladığı çok boyutlu bir eğitim programıdır. Bu program ile amaçlanan, iç içe geçen çalışma halkaları eşliğinde ilmi çalışmaların ve üretkenliğin artırılmasıdır. İhtisas çalışmaları kapsamında çok sayıda ders, okuma grubu, atölye ve yayının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi için açılan ihtisas grupları aşağıdaki gibidir:

Dil ve Anlam ( Kur’an Semantiği) – Esma KAYA

Yeni Türk Edebiyatı Şiir Okumaları – Faruk SÖNMEZ

İslam Felsefesi’nde Temel Problemler – Ali EŞLİK

Din ve Psikoloji – Hakan HEMŞİNLİ

Dinler Tarihi Okumaları – Ramazan TURGUT

Sosyoloji Okumaları – Tahir KARAÇ

Kur’an-ı Anlamanın Usûlü – Haşim ÖZDAŞ

Kimler başvurabilir?
Lisans 3. sınıf ve yukarısında eğitim gören öğrenciler ile MEZUN olanlar başvurabilir.
İhtisas gruplarının tamamı yoğun okuma ve araştırma yükümlülüklerini ihtiva etmektedir. Program gün, saat ve yeri ders hocasıyla gruptakilerin ortak kararıyla belirlenir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.