Konferansa Davet: Kadîm-ile tecdîd ne demektir? // İhsan Fazlıoğlu