2020-2021 Eğitim Programı Başvuruları Başladı

NOT: Pandemi süreci nedeniyle derslerimiz online kanallar üzerinden işlenecektir. Süreç normale döndükten sonra yine eskisi gibi cumartesi günleri şehir merkezinde yer alan dernek binamızda eğitimler olacaktır.

Bilhikem Eğitim Programı

Karşılaştığımız birçok mesele karşısında istikametli bir duruş sergilemek ve salim bir bakış açısına sahip olabilmek, meselelere Müslümanca çözüm üretebilmek varoluş gayemizin bir gereğidir. Bu gayelere ulaşmak adına çıktığımız bu yolda Bilhikem olarak Eğitim Programımızın dördüncü yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. İlim yolculuğunda insanı, toplumu ve geleceği farklı bir nazarla yeniden yorumlama hedefiyle hareket ediyoruz.

Bilhikem Eğitim Programı iki yılı kapsayan bir süreci ifade eder. Program, katılımcılara ilmî çalışmalar yaparken ihtiyaç duyacakları temel donanımları kazandırmayı da hedeflemektedir. Eğitim programında ilk seneden itibaren alanında uzman hocaların verdiği seminerler ve atölyelerin yanı sıra, haftalık okumalar, grup çalışmaları, çeşitli eğitim destekleri, geziler ve kamplar da yer almaktadır. Ayrıca Program, öğrencilere lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları metodoloji, araştırma, yazım ve sunum teknikleri gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalı seminerleri de kapsamaktadır. Bilhikem Eğitim Programını özel kılan taraf, çalışmalardaki verimliliği artırıcı bir unsur olarak birlikte yapılan çalışmalardır. Programın diğer önemli bir hedefi de katılımcılara okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirme becerisi kazandırmaktır.

Her bir kademe iki dönemden, her dönem de on haftadan oluşur. Haftalık program Cumartesi günleri iki blok dersin yanı sıra kitap tahlillerini ihtiva etmektedir. Katılımcılar program çerçevesinde pek çok temel eseri okumuş olmaktadır.

Eğitim Programı Dersleri aşağıdaki gibidir:

I. KADEME DERSLERİ

Güz Dönemi:

  1. İslam Düşüncesine Giriş / Hakan HEMŞİNLİ
  2. Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi / Ramazan TURGUT

Bahar Dönemi:

  1. Batı Düşüncesine Giriş / Muhammed Nasih ECE
  2. İslam Medeniyeti / Selahattin POLATOĞLU

II. KADEME DERSLERİ

Güz Dönemi:

  1. Sosyal Bilimler Metodolojisi / Tahir KARAÇ
  2. Çağdaş İslam Düşüncesi / Yunus KAPLAN

Bahar Dönemi:

  1. İslami İlimler Metodolojisi / Mehmet Selim AYDAY
  2. Türkiye’de Modernleşme / Emin Yaşar DEMİRCİ

Dil Grupları

Akademik ve ilmi çalışmalara değer veren bir kuruluş olan Bilim ve Hikmet Araştırmaları Merkezi’nin öğrencilerine sunmuş olduğu bir öğretim programıdır. Kuruluşumuz, akademik gelişimde dilin de öneminin farkında olarak öğrencilerin ve katılımcıların dil seviyelerinin iyileştirilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlanmış olup alanda uzman hocalar eşliğinde dil çalışmalarına da başlamıştır. Arapça ve İngilizce dil çalışmalarının yapıldığı bu programın amacı öğrencilerin dil becerilerini imkânlar ölçüsünde en üst seviyeye ulaştırmak ve alanlarında uzmanlaşabilmeleri için gerekli olan metinleri okuyabilecekleri dil seviyesini yakalamalarını sağlamaktır.
Program gönüllülük esasına dayanılarak sürdürülmekte ve yaklaşıl 15 haftalık yoğun bir takvimi içermektedir. Programa dâhil olan öğrenciler her iki dil grubuna aynı zaman zarfında olmamak şartıyla devam edebilmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören bütün öğrenciler (hazırlık ve son sınıf haricinde) başvuruda bulunabilir. Eğitim programı ücretsiz olup, kontenjan sınırlıdır. Dersler, cumartesi günleri şehir merkezindeki dernek binamızda yapılır.

2020-2021 Bilhikem Eğitim Programı başvurusu için tıklayınız.