Uluslararası 6. Bilhikem Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’na Çağrı!

Değerli Genç Bilim İnsanları,

Ülkemizde meydana gelen depremlerden dolayı ertelenen Uluslararası 6. Bilhikem Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Sempozyuma önceki süreçte başvuru yapan, bildirilerini gönderen hocalarımızın başvuru bilgileri ve özetleri saklı tutulmaktadır. Tekrardan başvuru yapmaları gerekmemektedir.

19-20 Ekim 2023 / Perşembe-Cuma

Doğası itibariyle medeni olan insan, bir mekâna gözlerini açar, doğayı keşfeder, kendini ve diğer insanları anlamaya çalışır, en nihayetinde aşkınlık arayışına yönelir. Güvenlik ve maişet kaygısıyla başkalarıyla birlikte yaşamayı tercih eden insan, mezradan metropole farklı ölçekte yerleşim birimleri tesis eder. Beri tarafta aidiyet ve kimlik problemi yaşayan insan duygu, düşünce ve inançların gölgesinde şekillenmiş kültür ve medeniyetlerde ifadesini bulur. Dünyayla münasebeti imar ile tahrip sarkacında değişen insanların başlıca meselelerinden biri medeniyet ve şehirdir. Geçmişi idrak edip geleceği inşa etme arayışında olan hemen herkesin gündeminde bu iki konu yer alır.

Genç araştırmacıları bir araya getirerek ilmî çabalarını sunmaya imkân sağlayan Bilhikem, öğrenci sempozyumlarının beşincisini geride bıraktı. Bilgi ve düşünce şöleni halinde gerçekleşen sunumlar kitaplaşarak kalıcı hale getirildi. Sosyal bilimler ağırlıklı sempozyumlarımız bu yıldan itibaren tematik bir forma bürünerek yoluna devam edecektir. Uluslararası 6. Bilhikem Öğrenci Sempozyumu’nun ana teması “Medeniyet ve Şehir” olarak belirlendi. İyiyi, güzeli ve doğruyu aramaya çıkan, bununla beraber insanlığa bir teklifle dönen kimselerin şehir ve medeniyete dair söyleyecekleri pek çok şeyin olacağını düşünüyoruz. Bilim ve hikmet yolunda ilerleyen lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi bu iki tema bağlamında farklı disiplinlere ait araştırmalarını paylaşmak üzere davet ediyoruz.

ÖZET YAZIM KURALLARI

Özet en az 150 en fazla 350 kelime olmalı.

Özette en az 5 anahtar kelime bulunmalı.

Özet, Times New Roman 12 Punto, tek satır aralığında ve tek bir paragrafta yazılmalı.

Özette bildiri başlığı mutlaka bulunmalı.

Özette bildirinin önemi, amacı, problematik yönü, yöntemi sınırlar ve olası bulgular yer almalıdır.

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Times New Roman 12 Punto ile yazılmalı.

1,5 satır aralığı ile yazılmalı.

Ana başlıklar büyük harf ve koyu olarak yazılmalı.

Atıf ve kaynakça İsnad Atıf Sistemi 2. Edisyon stilinde olmalı.

Tam metinde Özet, Giriş, Sonuç ve Kaynakça bölümleri mutlaka bulunmalı.

Tam metinde İngilizce özet yer almalı.

Tam metinler 3500-5000 kelime arasında olmalı.

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 19-20 Ekim 2023

Özet Son Teslim Tarihi: 1 Temmuz 2023

Kabul Edilen Özetlerin İlanı : 15 Temmuz 2023

Tam Metin Son Teslim Tarihi: 1 Ekim 2023

Not: Sempozyuma Van’dan katılanlar için program yüz yüze olacaktır. Van dışından katılacak olanlar isteğe bağlı olarak sunumlarını online olarak yapabilecektir.

Not: Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.

Sempozyum Başvuru Formu

Uluslararası 6. Bilhikem Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’na başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.

Sempozyum Özet Formu ‘nu buradan indirebilirsiniz.